De kunst van succes

 ‘CREATIVITEIT START IN HET BREIN’

‘CREATIVITEIT IS DÉ BELANGRIJKSTE VAARDIGHEID VAN DE 21STE EEUW!’

We bevinden ons in een snel veranderende maatschappij met steeds complexere vraagstukken. Dit heeft voor een transitie gezorgd: van een kennis samenleving naar een creatieve samenleving. Kennis kun je tegenwoordig overal opzoeken. Maar, wat doe je met die kennis en hoe gebruik ik die kennis om tot innovatieve ideeën te komen en problemen op te lossen. De uitdaging voor veel organisaties is om met de huidige kennis tot nieuwe combinaties en innovatieve ideeën te komen; ideeën die origineel én bruikbaar zijn. Elke dag opnieuw moeten professionals de verschillende mogelijkheden voor hun organisatie en veeleisende klanten verkennen. Eigenschappen als een creatief denkvermogen en cognitieve flexibiliteit zijn hierbij CRUCIAAL.

Het gaat niet om het vinden van het juiste antwoord. WANT HET JUISTE ANTWOORD IS NIET HET ENIGE ANTWOORD. Het gaat om een andere manier van denken. Creativiteit vereist dus moed!

'CREATIVITEIT IS HET NIEUWE VERDIENMODEL BINNEN ORGANISATIES'

HET fundament voor innovatie= CREATIVITEIT.

Zonder creativiteit geen vooruitgang.

Wilt u dat medewerkers hun creatief DENKEND VERMOGEN VERDER ONTWIKKELEN, VERGROTEN EN INZETTEN? ALS OOK Beter zelfstandig hun problemen kunnen oplossen?

‘DE KUNST VAN SUCCES’:

- Geeft lezingen om professionals te inspireren om met lef nieuwe perspectieven en mogelijkheden te integreren in hun werk.
- Verzorgd trainingen en masterclasses aan professionals waarin zij in een korte tijd hun cognitieve flexibiliteit en creatieve denkvermogen trainen.
- Tevens begeleiden en sturen wij brainstorm sessies aan.

ONZE 3 SERVICES ZIJN ONTWORPEN OM TE INSPIREREN EN HET CREATIVIEF DENKENVERMOGEN TE VERGROTEN.

CREATIVITEIT IS VAN NOODZAAK IN ONZE TOEKOMST. DIE TOEKOMST IS NU!

VOOR EEN PRIJSOPVRAAG EN INFORMATIE MAIL NAAR

OFFICE@JUDITHOSBORN.COM

DAPHNE@BRAINEXPLAINERS.COM

JUDITH OSBORN & DAPHNE FELLER ‘DE KUNST VAN SUCCES’

• Toenemende (internationale) concurrentie, digitalisering en de opkomst van robotisering. Deze ontwikkelingen leiden tot verschuivingen op de arbeidsmarkt: van routinematig werk waarvoor vooral feitelijke en procedurele kennis nodig is, naar banen waarin meer conceptuele kennis en creativiteit gevraagd wordt (Van den Berge et al., 2014; WRR, 2013; Voogt & Pareja Roblin, 2012).\

• Mead & Sharmann (1994) stimuleerden het kritisch denken met behulp van het tonen van een controversiële film.

• Wanneer organisaties hun medewerkers de ruimte geven om te experimenteren, zal dit bijdragen aan de ontwikkeling van creativiteit als kritisch denken (Hoogeveen & Studulski, 2015). Dit kunnen zij doen door opdrachten te geven die niet per se leiden tot één goed antwoord, maar waarvoor meerdere oplossingen mogelijk zijn.

• Kun je creativiteit binnen organisaties meten? De aard van vaardigheden zoals creativiteit en kritisch denken is op het niveau (summatief) of de voortgang (formatief) van medewerkers niet makkelijk in kaart te brengen: het gaat om multidimensionale concepten die niet eenvoudig in een cijfer uit te drukken zijn.

• Creativiteit en kritisch denken zijn:
- complexe vaardigheden
- nodig om succesvol te zijn
- ontwikkelbaar
- worden beïnvloed door de context

• Creatief vermogen stelt mensen in staat om nieuwe en/of originele maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Het draait hierbij om een combinatie van originaliteit en functionaliteit.

• Twee aspecten van creatief vermogen: divergent en convergent denken. Divergent denken is exploratief, en focust op het bedenken van veel verschillende nieuwe ideeën, oplossingen of alternatieven. Convergent denken focust juist op het samenbrengen van verschillende ideeën of alternatieven tot een nieuwe aanpak of oplossing.

• Kritisch denken stelt medewerkers in staat om zelfstandig weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen te nemen.

• 3 elementen zijn:

1) Nieuwsgierigheid: vragen stellen, op onderzoek uitgaan, dingen niet ‘zomaar’ voor waar aannemen en kijken naar alternatieve ideeën en meningen
2) Vindingrijk: spelen met mogelijkheden (nieuwe dingen uitproberen) en verbanden leggen (verschillende ideeën combineren)
3) Delen/ doen: ontwerpen van nieuwe producten of oplossingen en het beoordelen daarvan op inhoudelijke criteria.

Judith Osborn en Daphne Feller.JPG